Barion Pixel

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák DZSU Kft. (székhely: 3931 Mezőzombor, Béke utca 68., cégjegyzékszám: Cg: 05 09 035761, nyilvántartó hatóság: Miskolci Törvényszék adószám: 32038729205), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: DZSU Kft. A szolgáltató székhelye: 3931 Mezőzombor, Béke utca 68. A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: webshop@bogaclothing.com Cégjegyzékszáma: Cg: 05 09 035761 Adószáma: 2038729205 Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Miskolci Törvényszék A szerződés nyelve: magyar A tárhely-szolgáltató adatai: Név: Websupport Magyarország Kft. Székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 97-99., Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-381419 Nyilvántartó: Főváros Törvényszék Cégbírósága Adószám: 25138205-2-43 Kapcsolattartói email: info@tarhelypark.hu Alapvető rendelkezések 1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről Webshop Fulfillment szolgáltatás webshopok számára szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 1.2. Jelen ÁSZF 2024.06.20-től visszavonásig hatályos. 1.3. Jelen webshop szerzői jogi védelem alatt áll, mindennemű adat és tartalom másolása, valamint felhasználása szerzői engedély nélkül tilos. 1.4. Jelen webshop a www.bogaclothing.com címen áll rendelkezésre, a hét minden napján, 0-24 óráig (kivéve a technikai frissítések idején) Adatkezelési szabályok 1.5. Az adatvédelmi tájékoztató elérhetősége: Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
1.6. A termékek jelenleg kizárólag jelen webshop felületén vásárolhatók meg, személyes vásárlásra nincs mód. Amennyiben a későbbiekben lehetőség nyílik a személyes átvételre, az megjelenik majd a kínált átvételi módok között. A termékek ára tartalmazza az Általános Forgalmi Adót (ÁFÁ-t) és a csomagolás díját. A termékek ára nem tartalmazza a szállítás díját, azt a megrendelői adatok megadása során tudja kiválasztani a vevő, a szállítás díja és módja abban a fázisban jelenik meg. 1.7. A Szolgáltató a webshop felületén részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. 1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról. Rendelés menete 1.9. Szolgáltató rendszerének használatához Felhasználónak lehetősége van regisztráció nélkül vásárolni. 1.9.1. Felek között a termék adásvételére vonatkozó szerződés a vásárlási szándékot online fizetési partnerünk oldalán, fizetéssel történő megerősítéssel jön létre, mely körülmények részletei lekövethetők a Szolgáltató, valamint a fizetési és számlázási partnereink által küldött visszaigazoló e-mailekben. 1.9.2. Szolgáltató a termék kézbesítésekor elküldi Felhasználónak a letölthető e-számlát a vásárláskor megadott e-mail címére. 1.9.3. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó károkért a Felhasználót terheli a felelősség. 1.9.4. A fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. 1.10. Amennyiben ezt a visszaigazolást 1 órán belül Felhasználó nem kapja meg, a webshop@bogaclothing.com címre küldött e-maillel jelezheti ezt Szolgáltató felé. Szolgáltató a visszaigazolást kérésre újra elküldi. A vásárlás sikeres lebonyolítása nem függ a visszaigazolás megküldésétől. Kommunikációs hiba is okozhatja a visszaigazolás hiányát, ennek kiküszöbölése érdekében ajánlott kapcsolatba lépni az ügyfélszolgálattal. 1.10.1. Felhasználó a kosarát megtekintve ellenőrizheti, hogy az általa megvásárolni kívánt terméket helyezte-e bele, megfelelő variációt (pl. méret, szín) választott belőle. 1.10.2. A termék kosárba helyezése nem kötelezi a Felhasználót vásárlásra. Amennyiben a Felhasználó mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott terméket, akkor azt a kosarából bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti. A vásárlás a fizetés lebonyolításáig bármikor, következmények nélkül megszakítható. 1.10.3. A termékek árának meghatározása a Szolgáltató hatáskörébe tartozik. Ha a Szolgáltatás igénybevételéért a Felhasználónak bármilyen egyéb (pl. szállítási) költséget kell fizetnie, akkor azt a vásárlás folyamata során a Rendszer pontosan feltünteti. A feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA összegét tartalmazzák. 1.11. A webshopban igénybe vehető fizetési mód kizárólag a bankkártyás fizetés, az igénybevehető szállítási mód pedig a személyes átvétel, a Magyar Posta csomagküldő
szolgáltatása, valamint a GLS Futárszolgálat. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. Amennyiben új átvételi / szállítási mód válik elérhetővé, azt az ÁSZF frissítésével közzé teszi a Kereskedő. 1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak. A megrendelések feldolgozása és teljesítés 1.13. A megrendelések feldolgozása az érkezés sorrendjében történik és a gyártási sajátosságok miatt maximum 30 (azaz harminc) napig tart. 1.14. Általános teljesítési határidő: a visszaigazolástól számított 30 naptári napon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre. 1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól. Elállás joga 1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. 1.17. Az elállási jog e-mailben gyakorolható a webshop@bogaclothing.com címen. Az elállási jogokról és lehetőségekről itt olvashat részletesen: Elállási jog fülre link Garancia, jótállás 1.18. Termékeinkre 6 hónap garanciát vállalunk. Minőségi kifogás esetén a vevő csere vagy javítás lehetőségével élhet, amennyiben egyik sem teljesíthető, úgy a Kereskedő árleszállítást, vagy elállást ajánlhat fel. Panaszkezelés 1.19. A webshop köteles a panaszos fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a
panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról. A panaszkezelés elsődleges csatornája az e-mail, a panaszos fogyasztó a kereskedőt az alábbi címen tudja elérni: webshop@bogaclothing.com Vegyes rendelkezések 1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Fővárosi Bíróság/Törvényszék illetékességét. Kelt: Budapest, 2024